Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej

E-książki

Informacje

Książka Piotra Skrzypczaka jest bez wątpienia najpoważniejszą pracą poświęconą aktorstwu filmowemu, jaka do tej pory powstała w Polsce, i jak na taką skalę książką jedyną. Cóż bowiem opisywać: aktora, artystę, gwiazdę, człowieka uwikłanego w przemysł kinematograficzny, role...

Spis elementów