Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne wiadomości z zakresu przemian biochemicznych, zachodzących w procesie fermentacji, opisuje także czynniki wpływające na intensywność tych przemian. Przedstawiono tu właściwości fizykochemiczne biogazu i metody poprawiające jego przydatność jako...

Spis elementów