Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 69

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

ArtykułyR. Grzegorczykowa (Warszawa): O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwieM. Nowakowska (Kraków): Znaczenie wypowiedzi według teorii Oswalda Ducrota a analiza polskich czasowników perfektywnych i imperfektywnych M. Kuźniak (Wrocław): Wybrane aspekty opisu pragmatycznego w...

Spis elementów