Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

Prawo

Informacje

W prezentowanej monografii szczegółowej analizie poddano m.in.: procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji, zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa, kwestię odpowiedzialności z...

Spis elementów