Bydło domowe

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Kompendium wiedzy z zakresu hodowli i użytkowania bydła, najliczniejszego i najważniejszego gatunku zwierząt gospodarskich użytkowanych przez człowieka.Zaproponowany przez autora podręcznika układ i dobór tematyki odpowiada występującym w praktyce problemom związanym z produkcją...

Spis elementów