Cmentarz żydowski w Lesku część 2 Wiek XVIII

Religia i religioznawstwo

Informacje

Cmentarz żydowski w Lesku należy do najcenniejszych tego typu zabytków w Polsce, z oczywistych względów zasługuje na dokumentację. Szybkie niszczenie żydowskiej kultury materialnej na ziemiach polskich skłania do podjęcia wysiłku przynajmniej opisania i zdokumentowania tej kultury,...

Spis elementów