Collectanea z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego

E-książki

Informacje

Publikacja "jest zbiorem najważniejszych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych odnoszących się do prawa karnego zarówno materialnego, jak i procesowego wraz z opisami ich znaczenia. Z reguły są to dosłowne tłumaczenia na język polski, choć w przypadku niektórych...

Spis elementów