Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna, t. 5

E-książki

Informacje

Dzisiaj, na progu trzeciego tysiąclecia nauki społeczne stoją przed ogromnym wyzwaniem budowania wizji człowieka odpowiedzialnego (zatem mądrego, refleksyjnego, intencjonalnego, etycznego) za jakość życia i kierunek jego rozwoju dzisiaj i jutro.Środowisko naukowe z coraz większą siłą...

Spis elementów