Krótki wykład o utowarowieniu

Socjologia

Informacje

ikony archaniołów

Ostatnie dekady przynoszą gruntowne przeobrażenia w sferze gospodarczej w skali całego świata. W literaturze naukowej i w publicystyce są ikony archaniołów one identyfikowane i określane na wiele sposobów w odwołaniu do cechy uznanej za główną. Mimo złożoności i wieloaspektowości powstającego...

Cena: 37,60
Dostępność: dostępny od ręki