Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym

Ekonomia i finanse

Informacje

Przedmiotem rozważań w prezentowanej publikacji jest identyfikacja i ocena postaw etnocentrycznych konsumentów z pięciu państw Euroregionu podręcznik e-marketingu Karpackiego (Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii) z uwzględnieniem różnic narodowościowych.Zaprezentowane w książce wyniki analiz wnoszą...

Spis elementów