Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci historia teoria metodologia

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia jest zbiorem artykułów międzynarodowego grona specjalistów, poświęconych różnorodnej problematyce badawczej współczesnej etnomuzykologii, ale też folklorystycznej praktyce wykonawczej - zwłaszcza w...

Spis elementów