Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Aktywa trwałe to jedne z podstawowych składników każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe gospodarowanie nimi nie tylko dostarcza wiedzy o stanie posiadanego majątku, ale także ułatwia zarządzanie.Publikacja stanowi wzór zarządzenia wewnętrznego wprowadzającego zasady gospodarowania...

Spis elementów