Jak zabezpieczyć wykonanie umowy - zabezpieczenia osobowe, rzeczowe i wekslowe - konsekwencje wyboru - wzory

E-książki

Informacje

Zawierając umowę - zwłaszcza z nowym podmiotem - warto poświęcić trochę czasu i środków, aby zabezpieczyć spisywaną transakcję.Szczegółowy instruktaż dostępnych środków zabezpieczeń z podziałem na: zabezpieczenia osobowe zabezpieczenia rzeczowe zabezpieczenia miękkie...

Spis elementów