Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK, karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia, a także obszerny zbiór aktów wykonawczych. Tom zawiera całość materiału normatywnego,...

Spis elementów