Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 3

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, materiałów i technologii wznoszenia...

Spis elementów