Kontrowersje wokół senatus consultum ultimum. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej

E-książki

Informacje

Autorka [...] w erudycyjny sposób omawia dotychczasowy stan badań nad scu i wskazuje wszelkie niedostatki funkcjonujących w obiegu naukowym teorii, proponując w głównym wywodzie wiele własnych interpretacji. Największą zaletą opracowania jest fakt, że zawiera ono analizę wszystkich...

Spis elementów