Korzystanie z samochodu i motoroweru - wysokość ryczałtu na jazdy lokalne

E-książki

Informacje

Wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu za jazdy lokalne korzysta ze zwolnienia od podatku, ale tylko w określonych przypadkach. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy obowiązek zwrotu kosztów używania przez pracowników ich własnych pojazdów wynika wprost z odrębnych przepisów.

Spis elementów