Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

E-książki

Informacje

Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz zawiera...

Cena: 248,17
Dostępność: sprawdź w sklepie