Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków

Socjologia

Informacje

centrum ogrodzeń

Książka prezentuje zmiany, jakie pod wpływem procesu globalizacji zaszły w funkcjonowaniu różnych podmiotów, takich jak: konsumenci, firmy, centrum ogrodzeń menedżerowie, banki, giełdy, instytucje rynku pieniężnego i wdrażające programy finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, agencje...

Cena: 32,13
Dostępność: dostępny do tygodnia