Po rewolucji Konsolidacja demokracji w małych miastach Mława i Szczecinek

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Interesujące studium socjologiczne dwóch małych miast, Mławy i Szczecinka, powtórzone po 10 latach od pierwszych badań. Poprzednie kredyt samochodowy ukazywały przebieg procesu transformacji ustrojowej, te najnowsze poświęcone są zjawisku krzepnięcia demokracji, rozwoju samorządności w społecznościach...

Spis elementów