Podróże z Herodotem

Historia

Informacje

Ryszard Kapuściński wysoko cenił dzieło Herodota i to właśnie on zauważył, że amp;amp;quot;[...]zawsze mówi się o nim jako o historyku, o tym, czy było dokładnie tak, jak on pisał, czy może inaczej. Nikt nie zwrócił jednak uwagi, że Herodot był przede wszystkim pierwszym,...

Spis elementów