PPN język niepodległości 1976-1981

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi pierwszy całościowy zapis historii Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (1976-81) - wybitnego przedsięwzięcia antysystemowej opozycji http://www.dermoklinika.pl/ w Peerelu, zapoczątkowanego przez historyka literatury, Zdzisława Najdera.Ogłoszony 15 maja 1976 na łamach emigracyjnego,...

Spis elementów