Prawo zamówień publicznych Komentarz

Prawo

Informacje

Niniejsza publikacja to praktyczny i wyczerpujący komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 firany makarony r. poz. 2164), który dotyczy zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy...

Spis elementów