Przewodnik metodyczny do analizy wód

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych wskaźników jakości wód różnego pochodzenia. Wskaźniki te obejmują zarówno cechy fizykochemiczne próbek (pH, przewodność elektrolityczna, sucha pozostałość, chemiczne zapotrzebowanie...

Cena: 5,49
Dostępność: dostępny od ręki