Strategia finansowa dla Polski 2014-2020

Prawo

Informacje

Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na lata 2014#8211;2020. Strategia ta obejmuje cele, chirurgia stomatologiczna lublin priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych...

Spis elementów