Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku

E-książki

Informacje

Chyba najistotniejszą właściwością światopoglądu członków społeczności tradycyjnych, w tym też dawnych społeczności chłopskich, jest postrzeganie i interpretowanie otaczającej rzeczywistości w perspektywie religijnej. Zasadnicza, kulturowa funkcja, jaką pełni religijność...

Spis elementów