Świadomość historyczna uczniów szkół ponadpodstawowych w aglomeracji warszawskiej

Podręczniki

Informacje

Książka jest pierwszą, obejmująca aglomerację warszawską, częścią raportu z badań nad świadomością historyczną młodzieży szkół ponadpodstawowych w Polsce, przeprowadzonych pod kierunkiem dr. Łukasza Michalskiego wiosną 2007 r. Autor analizuje w niej m.in. rodzaj i poziom...

Spis elementów