Tożsamość nauk o bezpieczeństwie

Prawo

Informacje

Zjawiska i procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i religijne w epoce globalizacji nabrały niespotykanej dotychczas dynamiki i złożoności. Ma pizzeria łódź dąbrowa rację Ulrich Beck, który twierdzi że w wyniku ogromnego wzrostu sił wytwórczych jaki nastąpił w procesie modernizacji, i trzeba...

Spis elementów