Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Problematyka podjęta w publikacji Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki jest bardzo ważnym i atrakcyjnym tematem w badaniach nad edukacją akademicką. Odsłanianie rzeczywistych efektów kształcenia na uniwersytecie w sytuacji...

Spis elementów