W kanonie prozy amerykańskiej t.3

Nauki humanistyczne

Informacje

(...) Podobnie jak dwa pierwsze tomy wydane przez Lucynę Aleksandrowicz-Pędich w serii poświęconej prozie amerykańskiej, tom III włącza się w organizacja wesela warszawa dyskusję, jaka rozgorzała w Stanach Zjednoczonych w II połowie XX wieku, dotyczącą kanonu literatury amerykańskiej XX wieku, czyli zbioru...

Spis elementów