Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie w.2

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Po bitwie pod Jeną dnia 14-go października 1806 roku, wskutek której runęła potęga państwa pruskiego, Napoleon odbył wjazd tryumfalny do http://www.goraldomy.pl/ Berlina; dnia 19-listopada przyjął łaskawie deputacyę polską z ziem, dotychczas pod panowaniem pruskim będących, i oświadczył jej, że skoro 30...

Spis elementów